Sắt ngắn, gỗ dài

25 March, 2019 admin 0

Hồi Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan về quê làng Trung Am mở trường dạy học, học trò theo học rất đông. Vào buổi tối 30 […]

Đạo sĩ núi na

25 March, 2019 admin 0

Ở Thanh Hóa có ngọn núi Na, đúng là khu Na Sơn, tức là ngọn núi đuổi ma. Xưa kia, theo lời truyền khẩu thì […]

Gương vỡ lại lành

25 March, 2019 admin 0

Trong lời ca, bài hát thời xưa, người ta thường dùng bốn chữ “Gương vỡ lại lành” để chỉ những trường hợp tái ngộ, giữa […]

Đầm tôm ở Thanh Hóa

25 March, 2019 admin 0

Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta hẳn nhớ đến giai đoạn nội chiến lâu dài do chúa Trịnh và chúa Nguyễn gây ra, gọi […]

Voi tập trận

25 March, 2019 admin 0

Thuở xưa, con voi đóng vai trò quan trọng về mặt quân sự. Chúng ta có thể ví một con voi là một chiếc xe […]

Vì cười mà chết

25 March, 2019 admin 0

Ngày xưa có đôi vợ chồng già, nhà rất giàu có, trong nhà có nhiều tôi tớ, súc vật và ruộng nương, và ở trong […]