Cô Mán đi tu

25 March, 2019 admin 0

Ngày xưa, trong đời Bắc thuộc, ở phía Nam sông Bình Giang (bây giờ là sông Thiên Đức) có một ngôi chùa thờ Đức Phật […]

Ông tổ nghề in là ai?

25 March, 2019 admin 0

Nhằm đời vua Lê Thái Tông (1434 – 1442) ở nước ta có ông Lương Nhữ Học người làng Lục Hồng, tỉnh Hải Dương vốn […]