Cây lúa mạch

25 March, 2019 admin 0

Nếu bạn đi qua cánh đồng lúa mạch sau cơn bão bạn sẽ thấy lúa đen như thể là bị cháy. Tôi sẽ kể cho […]

Cừu non và cá con

25 March, 2019 admin 0

Ngày xửa ngày xưa có hai anh em nhà kia mồ côi mẹ từ nhỏ, hai anh em phải ở với dì ghẻ, mụ chẳng […]

Chuyện tán gẫu

25 March, 2019 admin 0

Này chị kia đi đâu thế?– Tôi đi lên thượng giới.– Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.– Thế chị […]

Cô gái vùng Brakel

25 March, 2019 admin 0

Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna – thần thổ công vùng Brakel – […]

Ba công chúa đen

25 March, 2019 admin 0

Thành phố kia bị quân địch bao vây. Chừng nào chưa đưa sáu trăm đồng tiền vàng thì chúng còn xiết chặt vòng vây. Trống […]

Ba chú phó nhỏ

25 March, 2019 admin 0

Ngày xưa có ba chú phó nhỏ hẹn ước luôn luôn cùng nhau làm việc trong một thành phố.Có thời gian cả ba đều không […]

Bảy người xứ Schwaben

25 March, 2019 admin 0

Ngày xửa ngày xưa có bảy người Schwaben sống chung với nhau. Người thứ nhất tên là Schulz, người thứ hai là Jackli, người thứ […]

Ba thầy thuốc giỏi

25 March, 2019 admin 0

Ba thầy thuốc kia nghĩ mình đã biết đủ ngón nghề rồi nên rủ nhau đi chu du thiên hạ. Tối đến, họ nghỉ ở […]