Núi Mặt Trời

25 March, 2019 admin 0

Có hai anh em nhà nọ, người anh là kẻ keo kiệt hà tiện luôn coi tiền là trên hết. Cả đời anh ta chỉ […]

Ăn ngon miệng

25 March, 2019 admin 0

Xưa có một người sống bằng nghề khuân vác. Bữa cơm nào anh ta cũng ăn rất ngon miệng. Khi có thời gian anh ta […]

Nạn hạn hán ở Mosun

25 March, 2019 admin 0

Tại thành phố Mosun thuộc miền bắc của Babilon (Irắc ngày nay) người Do Thái và người theo đạo Hồi đã sống hoà thuận. Song […]