Bà Châu Thị Phú

25 March, 2019 admin 0

Tại làng Trảo Nha, tỉnh Hà Tĩnh, xưa kia có bà Châu Thị Phú là người hâm mộ đạo Phật.Bà lên núi, tìm vị hòa […]

Thám hoa Vũ Phạm Hàm

25 March, 2019 admin 0

Sách Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (Nxb. KHXH, 1991) ghi tóm tắt tiểu sử và đánh giá sự nghiệp của Vũ Phạm […]