Thần Khnum

25 March, 2019 admin 0

Thần Khnum là chồng của Nit. Họ sống cùng nhau ở thành phố Ta-senet. Đôi khi thôi, vì Nit chỉ là một trong số các […]

Âm Mưu Của Thần Set

25 March, 2019 admin 0

Ác thần Set mở một bữa tiệc. Thần sắp đặt các nón mỡ thơm thành một vòng tròn rộng và đốt cho chúng cháy rừng […]

Pesedjet Vĩ Đại

25 March, 2019 admin 0

Thần Mặt trời Ra đã tự tạo ra mình, rồi tạo ra các con: nam thần không khí Shu và nữ thần ẩm ướt Tefnut. […]

Con mắt của thần Ra

25 March, 2019 admin 0

Một đêm nọ, Shu và Tefnut không ngủ mà lại đi lang thang trong bóng tối. Shu vốn là hơi thở và Tefnut, bọt dãi, […]