Achille tử trận

25 Tháng Ba, 2019 admin 0

Sau khi hạ được dũng tướng Memnon, Achille tiếp tục cầm đầu quân Hy Lạp tiến công quân Troie. Chàng tả xung hữu đột hạ […]

Hector giết chết Patrocle

25 Tháng Ba, 2019 admin 0

Từ khi quân Hy Lạp lâm nguy, các vị danh tướng đều bị thương rút khỏi chiến trường về hậu quân. Achille mặc dù không […]