Cái chết của Jason

25 March, 2019 admin 0

Jason và Médée sang trú ngụ ở đất Corinthe dưới quyền trị vì của vua Créon. Cuộc sống của họ trôi đi trong hạnh phúc […]

Médée giúp đỡ Jason

25 March, 2019 admin 0

Jason và các chiến hữu từ cung điện trở về con thuyền của mình. Chàng kể lại cho anh em canh giữ con thuyền biết […]

Qua Symplégades

25 March, 2019 admin 0

Đáp lại công ơn của những người Argonautes, Phinée tiên báo cho họ biết một điều vô cùng quý báu:– Hỡi những vị khách quý, […]