Bài kinh đuổi trộm

25 March, 2019 admin 0

Ngày xưa, ở một nơi nọ, có bà lão rất sùng bái thần phật. Vì ông lão vừa qua đời nên bà rất muốn đọc […]

Đầm tôm ở Thanh Hóa

25 March, 2019 admin 0

Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta hẳn nhớ đến giai đoạn nội chiến lâu dài do chúa Trịnh và chúa Nguyễn gây ra, gọi […]

Trộm gặp trộm

25 March, 2019 admin 0

Ngày xưa, ở chợ Xuân thuộc tỉnh Hải Dương có một tên ăn trộm nhà nghề rất tài tình. Khách qua lại ngủ trọ ở […]

Không thấy ai cả?

25 March, 2019 admin 0

Ở nước Tề có anh chàng rất thèm kiếm được vàng. Một hôm, anh ta mặc áo quần, đội mũ tử tế đi đến chợ […]