Trích dẫn thương tâm

Giới thiệu:

Ngày tôi thích anh, bầu trời hôm đó có một màu xanh rất khác. Nhưng ngày tôi biết anh thích người khác, thì anh biết không, bầu trời hôm đó xám ngoét đến đau lòng.
Tốc độ load: 797.4219 ms