Hồng Trần Như Nước - Bắc Khuynh

Giới thiệu:

Tống Tinh Thần lần đầu nhìn thấy Tô Thanh Triệt đã có cảm giác hoảng hốt: Người đàn ông này quá nguy hiểm. Mà giác quan của cô còn chính xác hơn cả dì cả của mình. Đến lúc Tống Tinh Thần mạnh vì gạo, bạo vì tiền chống lại Tô Thanh Triệt phúc hắc, mang thù. Ngoài việc nghiến răng nghiến lợi thì chính là hận thấu xương. Chọc cô? Không sao... Cô quyết định đem mình đóng gói lại rồi gửi qua. Cho anh một ngôi sao, tặng anh một đời chói lọi...
Tốc độ load: 799.432 ms