[Edit-Hoàn] Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hý - Long Thất

Giới thiệu:

Tác giả: Long Thất Thể loại: Dị thế, xuyên qua, huyền huyễn, 1 vs1, khí phách cool ngầu công x thích phun tào bổ não thụ Nhân vật chính: Tác Phi x Samuel ∼♥∼ Văn án: Trạch nam thâm niên Tác Phi sau ba ngày ba đêm công lược game BL cao H "Jalands" cuối cùng cũng thành công thu phục chín tiểu thụ của chín đại chủng tộc, nhưng ngay trước khi thịnh yến 10P được tiến hành, cậu cmn xuyên qua rồi. Xuyên quá tới đại lục Jalands chân chính. Tác Phi: Này này này, có thể trọng sinh lại lần nữa không nha! Lão tử rốt cuộc xuyên thành cái quái gì vậy! ∼♥∼ Author's note: nhân vật chính là thụ, kết cục HE, quá trình thật đáng khinh, tác giả vô tiết tháo. Editor's note: Truyện dễ thương, không lôi, không cẩu huyết. Đọc văn án thế thôi chứ hoàn toàn không phải H văn, càng không phải NP. Công khiết thụ khiết nhé. Hy vọng mọi người thích bộ này ~~ nó rất cute a~~ Wordpress của tớ: https://nhalycac.wordpress.com/
Danh sách chương
- [TSCĐGCDH] Chương 1 - [TSCĐGCDH] Chương 2 - [TSCĐGCDH] Chương 3 - [TSCĐGCDH] Chương 4 - [TSCĐGCDH] Chương 5 - [TSCĐGCDH] Chương 6 - [TSCĐGCDH] Chương 7 - [TSCĐGCDH] Chương 8 - [TSCĐGCDH] Chương 9 - [TSCĐGCDH] Chương 10 - [TSCĐGCDH] Chương 11 - [TSCĐGCDH] Chương 12 - [TSCĐGCDH] Chương 13 - [TSCĐGCDH] Chương 14 - [TSCĐGCDH] Chương 15 - [TSCĐGCDH] Chương 16 - [TSCĐGCDH] Chương 17 - [TSCĐGCDH] Chương 18 - [TSCĐGCDH] Chương 19 - [TSCĐGCDH] Chương 20 - [TSCĐGCDH] Chương 21 - [TSCĐGCDH] Chương 22 - [TSCĐGCDH] Chương 23 - [TSCĐGCDH] Chương 24 - [TSCĐGCDH] Chương 25 - [TSCĐGCDH] Chương 26 - [TSCĐGCDH] Chương 27 - [TSCĐGCDH] Chương 28 - [TSCĐGCDH] Chương 29 - [TSCĐGCDH] Chương 30 - [TSCĐGCDH] Chương 31 - [TSCĐGCDH] Chương 32 - [TSCĐGCDH] Chương 33 - [TSCĐGCDH] Chương 34 - [TSCĐGCDH] Chương 35 - [TSCĐGCDH] Chương 36 - [TSCĐGCDH] Chương 37 - [TSCĐGCDH] Chương 38 - [TSCĐGCDH] Chương 39 - [TSCĐGCDH] Chương 40 - [TSCĐGCDH] Chương 41 - [TSCĐGCDH] Chương 42 - [TSCĐGCDH] Chương 43 - [TSCĐGCDH] Chương 44 - [TSCĐGCDH] Chương 45 - [TSCĐGCDH] Chương 46 - [TSCĐGCDH] Chương 47 - [TSCĐGCDH] Chương 48 - [TSCĐGCDH] Chương 49 - [TSCĐGCDH] Chương 50 - [TSCĐGCDH] Chương 51 - [TSCĐGCDH] Chương 52 - [TSCĐGCDH] Chương 53 - [TSCĐGCDH] Chương 54 - [TSCĐGCDH] Chương 55 - [TSCĐGCDH] Chương 56 - [TSCĐGCDH] Chương 57 - [TSCĐGCDH] Chương 58 - [TSCĐGCDH] Chương 59 - [TSCĐGCDH] Chương 60 - [TSCĐGCDH] Chương 61 - [TSCĐGCDH] Chương 62 - [TSCĐGCDH] Chương 63 - [TSCĐGCDH] Chương 64 - Hỏi các bạn chút - [TSCĐGCDH] Chương 65 - [TSCĐGCDH] Chương 66 - [TSCĐGCDH] Chương 67 - [TSCĐGCDH] Chương 68 - [TSCĐGCDH] Chương 69 - [TSCĐGCDH] Chương 70 - [TSCĐGCDH] Chương 71 - [TSCĐGCDH] Chương 72 - [TSCĐGCDH] Chương 73 - [TSCĐGCDH] Chương 74 - [TSCĐGCDH] Chương 75 - [TSCĐGCDH] Chương 76 - [TSCĐGCDH] Chương 77 - [TSCĐGCDH] Chương 78 - [TSCĐGCDH] Chương 79 - [TSCĐGCDH] Chính văn hoàn - Edit truyện mới?
Tốc độ load: 303.9451 ms