[ĐAM MỸ] Chàng trai quàng khăn đỏ

Giới thiệu:

Lưu ý: Đây là truyện có thể loại Boy's love, ai kì thị thể loại này không nên đọc, cũng đừng ném đá, xin cảm ơn Câu chuyện nói về một con sói xám phải lòng chàng trai quàng khăn đỏ, vậy nên nó quyết định theo dõi cậu.
Tốc độ load: 737.632 ms