Đại chiến nữ phụ và nữ chính

Giới thiệu:

"Nếu mình là người nữ phụ ấy thì mình sẽ không làm hại nữ chính mà chỉ sống bình yên". Nhờ câu nói đó mà trời không phụ lòng cô, đem cô xuyên luôn vào trong truyện. Nữ chính thì cá tính, năng động, bây giờ còn thêm cả nữ phụ cũng ngây ngô không kém. Không biết nam chính sẽ ai nhỉ?
Tốc độ load: 398.7379 ms