Kin_Kin_Kin

Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai

Người chồng máu lạnh - Quyển 1: Em đem tình yêu cho ai

Tác giả: 👑Kin👑
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô Đọc tiếp

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Tác giả: 👑Kin👑
Câu chuyện kể về Thời Tiểu Niệm - một họa sĩ truyện tranh không nổi tiếng bị vua IT nổi tiếng khắp thế giới Cung Âu bắt đi để ép cô giao ra đứa con của họ mà cô đã sinh ra vào 3 năm trước. Sau khi Thời Tiểu Niệm phủ nhận mình quen biết Cung Âu thì bị anh giam lỏng và dùng đủ mọi thủ đoạn để ép cô giao đứa bé. Đọc tiếp

Người chồng máu lạnh - Quyển 2: Mua bán tình yêu

Người chồng máu lạnh - Quyển 2: Mua bán tình yêu

Tác giả: 👑Kin👑
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chính là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô Đọc tiếp

Người chồng máu lạnh - Quyển 3: Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi

Người chồng máu lạnh - Quyển 3: Trái tim vẫn luôn im lặng chờ đợi

Tác giả: 👑Kin👑
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô Đọc tiếp

Người chồng máu lạnh - Quyển 5: Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương

Người chồng máu lạnh - Quyển 5: Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương

Tác giả: 👑Kin👑
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chính là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng Đọc tiếp

Người chồng máu lạnh - Quyển 4: Người mà cô ấy yêu

Người chồng máu lạnh - Quyển 4: Người mà cô ấy yêu

Tác giả: 👑Kin👑
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chính là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô Đọc tiếp

Tốc độ load: 806.6239 ms